10.000 Euro’yu aşan nakit para yatırma işlemlerinde ispat yükümlülüğü*

Değerli Müşterilerimiz,
 
8 Ağustos 2021 tarihinden itibaren, Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), 10.000 Euro üzeri nakit para işlemlerinde, paranın kaynağını gösteren bir belgenin sunulmasını talep etmektedir.
Buna göre, 10.000 EUR üzeri nakit para kabulü yalnızca paranın kaynağını gösteren uygun bir makbuzun ibrazı üzerine mümkün olabilecektir.
 
BaFin'e göre, uygun kanıtlar özellikle şunları içerebilir:

Nakit para çekim işlemini gösteren başka bir bankadaki hesabınıza ait cari hesap ekstresi,
Başka bir bankadan nakit çekilişe ilişkin makbuzlar,
Nakit ödemeyi gösteren hesap cüzdanınız (Sparbuch),
Satış ve fatura makbuzları (örn. araba satış makbuzları, altın satış makbuzları).

Bu kapsamlı bir liste değildir.
 
İşbank AG ayrıca aşağıda sıralanan kaynak kanıtlarını da kabul etmektedir:

Vadeli mevduat hesap açılışına ilişkin güncel makbuz,
Hayat sigortası poliçelerinin veya benzerlerinin geri alım değerinin teyidi.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

İŞBANK AG

 

(* Mevcut müşteriler için geçerlidir)