Kullanım Koşulları

İşbank AG, internet sayfalarında birçok bilgi ve veri sunmaktadır. Bu bilgi ve veriler İşbank AG ve/veya üçüncü kişiler tarafından itina ile araştırılmış ve incelenmiştir. Ancak bu bilgilerin, verilerin ve/veya bunların içeriklerinin güncel gelişmelere bağlı olarak hızla değişmesi mümkün olduğundan, bunların doğruluğu, tamlığı ve/veya güncelliği ile ilgili olarak İşbank AG hiç bir sorumluluk almamaktadır. Kanunlar izin verdiği sürece ve İşbank AG’nın kasdi hata yaptığı ispat edilmediği sürece, İşbank AG, internet sayfasında yer alan hatalı bilgi ve veriler sebebiyle oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.

İşbank AG’nın internet sayfalarında menkul kıymetlere ve/veya bunları çıkaran taraflara veya diğer sermaye yatırım araçlarına ilişkin olarak yer alan veri ve bilgilerin, İşbank AG tarafından bu yatırım araçlarına ilişkin olarak müşterilerine sunulmuş bir teklif veya tavsiye olarak anlaşılmaması gerekmektedir. Bu veri ve bilgiler, sermaye yatırım danışmanlığı veya mali yatırım danışmanlığı değildir ve yatırımcının kişisel durumunu gözönünde bulunduran yatırım danışmanlığının yerine geçemez. Ayrıca bu veriler yatırım tavsiyesi de değildir ve menkul kıymet alım veya satımına davet anlamına da gelmez.

Menkul kıymetlere ve/veya bunları ihraç eden taraflara ilişkin değerlendirmeler, analizler ve/veya yayınlar, bu konulara ilişkin değerlendirme yapan kişinin; değerlendirme, analiz ve neşriyatın yapıldığı andaki görüşünü yansıtmaktadır. Ancak bu değerlendirmeler güncel gelişmeler sebebiyle geçerliliklerini kaybetmiş olmalarına rağmen, internet sayfaları üzerinde değiştirilmemiş olabilir veya değiştirilmeyecektir.

İşbank AG'nın internet sayfalarında yer alan atıflar veya üçüncü kişilerin internet sayfalarındaki linkler, İşbank AG'nın bu sayfaların içeriğini kendisine mal ettiği anlamına gelmez. İşbank AG kendi internet sayfası üzerinde yer alan link veya hiper linkler üzerinden ulaşılan internet sayfalarının içeriğinden sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde, içerisinde İşbank AG’nın internet sayfalarında bulunan bilgileri yayınlayan veya bir link aracılığıyla İşbank AG’nın internet sayfasına ulaşılan web sitelerinin içeriğinden de İşbank AG sorumlu değildir. Kanunlar izin verdiği sürece; hukuk dışı, hatalı ve/veya eksik içeriklerden ve/veya atıfta bulunulan veya bir link aracılığıyla ulaşılan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan İşbank AG sorumlu değildir.

İşbank AG tarafından sunulan internet sayfalarının dizaynı ve içeriği (özellikle veriler, resimler ve software) telif hakkı ile korunmuştur. Tüm telif hakları ve ürün ve servis koruma hakları mahfuzdur. Özellikle bilgilerin ve verilerin çoğaltılması, yazıların, yazı bölümlerinin ve resimlerin kullanımı ile, web sayfasının üzerinde çalışılması veya bölümlerinin değiştirilmesi, İşbank AG'nın yazılı ön izni alınmadan mümkün değildir. Bunların her türlü şekilde gerek basım ve gerekse elektronik biçimde veya medya aracılığı ile duyurulması ve çoğaltılması hakkı İşbank AG’ya mahfuzdur. Bu nedenle, özellikle İşbank AG internet sayfalarının başkaları tarafından kısmen veya tamamen hafızaya kaydedilmesi, çoğaltılması ve yayılması yasaktır. Browsing amacıyla yapılan teknik sebepli çoğaltma işlemine ise şartlı olarak izin verilebilir. Ancak bu işlemin iktisadi bir amaç taşımaması gerekmektedir.

Yabancı sunumcuların, diğer web sayfaları üzerinden (örneğin hiper link veya başka bir link üzerinden) İşbank AG internet sayfalarından birine giriş sağlamalarına aracılık etmeleri veya web sayfaları ile ilgili içerikleri hazır tutmaları ancak İşbank AG’nın açık yazılı izni ile mümkündür.

Kendisine kişisel bilgilerin iletilmesi halinde, İşbank AG bu bilgileri bankaya özgü itina ve bilgi koruma kanununa ilişkin hükümler çerçevesinde muameleye tabi tutacaktır. İşbank AG’ya haber iletisi olarak veya iletişim formu ile iletilen bilgiler güvenli bir ortamda işleme konacaktır. Bu bilgiler başka bir amaçla kullanılmayacak veya üçüncü kişilere iletilmeyecektir. Kişisel bilgilerin devlet kurumlarına veya makamlarına iletilmesi ancak, İşbank AG'nın bir kanun veya başka bir hukuki norm sebebiyle bu bilgileri vermekle yükümlü olması durumunda mümkündür. İşbank AG’ya gönderilecek gizli veya şahsa mahsus haberler, göndericinin kendi güvenliği açısından posta yoluyla gönderilmelidir.

İşbank AG işbu Kullanma Koşulları’nı her zaman değiştirme veya tamamlama hakkını saklı tutar. Münferit hükümlerin geçerliliğini kaybetmesi durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği devam edecektir. Geçerliliğini kaybeden hükmün yerini, bu hükmün iktisadi anlam ve amacına en yakın bir hüküm alacaktır. Aynı durum Kullanma Koşulları’nda yer alan bir boşluk için de geçerlidir.

İşbu Kullanım Koşulları alman kanunlarına tabidir. Kanunlar izin verdiği sürece ilgili mahkeme yeri Frankfurt/Main mahkemeleridir. İşbank AG'nın internet sayfaları sadece ikametleri veya işyerleri Federal Almanya Cumhuriyeti’nde bulunan kişilere yöneliktir. İkametgahları özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Büyük Britanya’da bulunan kişilerin bu web sayfalarına erişimi yasaktır.

Çıkaran: İşbank AG, Zeil 123, 60313 Frankfurt/Main