Bunlar da ilginizi çekebilir

İhracat ön finansmanı

Ödeme yapıldıktan sonra borcunuzu ödeyin.

Ürüne git

Kredi

Teminat Mektubuhatırla

Teminat Mektubu ile ticari partnerlerinizin güvenini kazanır ve yeni iş olanakları yaratırsınız!

Avantajlarınız:

  • Likiditenizi korursunuz

  • Cari hesap kredisi faizleri ile teminat mektubu komisyon ücretleri arasındaki faiz farkı avantajından faydalanabilirsiniz

  • Değişik teminat mektubu seçeneklerinin varlığı seçimlerinizde esneklik sağlar

Sunduğumuz avaller:

Geçici Teminat Mektubu
Geçici Teminat Mektupları, açılan ihalelere katılan kredi müşterilerimiz lehine ihale makamına hitaben düzenlenen teminat mektuplarıdır. Bu mektup ile bankamız, muhatap idareye karşı lehtarın, kesin teminat verme, sözleşmeyi imzalama ve ilgili kanun şartname hükümlerine uyma taahhütlerini garanti etmektedir.

Kesin Teminat Mektubu
Kesin Teminat Mektubu ile bankamız, teminat mektubu lehtarının muhatap idareye karşı yerine getirmeyi taahhüt ettiği işi, kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmemesi riskini garanti etmektedir.

Avans Teminat Mektubu
Avans Teminat Mektubu ile, lehtarın yüklenmiş olduğu bir işle ilgili olarak muhataptan garanti edilmekte ve geri ödemenin yapılmadığının muhatapca yazılı olarak bildirilmesi halinde mektup tutarına kadar ödeme yapılacağı bankamızca taahhüt edilmektedir.