Bunlar da ilginizi çekebilir

Akreditif ek finansmanı

İleri vadeli alacaklarınızı hemen şimdi ödüyoruz.

Ürüne git

Trade Finance

Akreditifhatırla

Dış Ticaret faaliyetlerinizde bizden destek alın!

Avantajlarınız:

  • Vesaik tahsiline göre daha yüksek dereceli güvenlik

  • Ödemenin ancak akreditifte belirtilen koşulların tamamına uygun dokümantasyon karşılığı yapılması

  • İhracatçı olarak alıcının ödeme yapmak istememesi veya yapamayacak durumda olması halinde dahi, uygun vesaik karşılığında paranızı alabilme olanağı

  • İthalatçı olarak, akreditifte uygun belgelerin ibrazı karşılığı malı teslim alma güvencesine sahipsiniz

  • Ek finansman imkanı: Akreditif iskontosu

Akreditif işlemlerinizde bankamız, ithalatçının ödeme yükümlülüklerini, ihracatçının akreditife uygun vesaiki ibraz etmesi karşılığında üstlenmektedir.

 

Özellikleri:

  • Bir malın ithalatçısı (Akreditif amiri) kendi bankasına, ödeme yükümlülüğü kendisinde kalmak şartıyla, ihracatçı lehine (Akreditif lehdarı) bir akreditif açma talimatı vermektedir.  Kredi limiti olması önşarttır.

  • İthalatçının bankası (Akreditif açan banka) akreditifi gayrikabili rücu olarak ihracatçı bankası lehine açar. Bu esnada ihracatçının ülkesinde bir bankayı da işlemler için ihbar bankası veya teyit bankası olarak görevlendirir. Akreditifi açan banka (Amir banka) böylece ihracatçıya gayrikabili rücu ödeme garantisini, akreditif şartlarında belirlenmiş vesaikin eksiksiz ibrazı halinde sunar.

  • İhracat Akreditifleri
  • İthalat Akreditifleri