Verilerin korunmasına ilişkin açıklamalar

WEB SİTEMİZİN KULLANICILARI İÇİN VERİ KORUMA UYARILARI

Zeil 123, 60313 Frankfurt am Main adresinde bulunan İŞBANK AG şirketinin Veri Koruma Açıklaması

İŞBANK AG şirketinin web sitesini ziyaret etmenizden dolayı ve şirketimize duyduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Şirketimiz size ait verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Web sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz zaman kendinizi güvende hissetmenizi sağlamak istiyoruz. Web sayfalarımızı ziyaret edenler hakkında derlenen tüm kişisel veriler şirketimizce Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi (DS-GVO) hükümleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yürürlükte bulunan veri koruma mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

Bize bildirebileceğiniz kişisel bilgiler daima bankalara özgü özen kurallarına ve veri koruma hükümlerine göre işlenecektir. Kişisel bilgileriniz hiçbir zaman başka bir amaçla kullanılmaz ve üçüncü şahıslara da aktarılmaz. Şirketimize içeriği bakımından gizli kalması gereken bir mesajınız varsa bunu kendi güvenliğiniz için lütfen posta yoluyla gönderiniz.

Bu web sitesinin tasarımında şirketimiz, yukarıda belirtilen bağlayıcı hukuk normlarına uymayı, kullanıcıların kişisel verilerini korumayı ve veri güvenliği için gereken önlemleri almayı taahhüt etmiştir. Aşağıdaki hazırladığımız bilgilerle, hangi koşullar altında sizinle ilgili bilgilere ihtiyaç duyacağımızı, bu bilgileri ne şekilde işleyeceğimizi ve verilerinizi gerektiğinde amacın yerine getirilmesi için (amaç belirleme ilkesine göre) kime aktaracağımızı açıklayacağız.

İşbu Veri Koruma Açıklaması sadece www.isbank.de sitesinin umuma açık bölümleri için geçerlidir.

Hangi verilerinizi derleyip işliyoruz?
Kişisel veriler:
Kişisel veriler, belirli bir kişinin kimliğini tespit etmeye, yani bu kişinin kim olduğunu belirlemeye yarayan bilgilerdir. Bu web sitesinin derleyip işlediği kişisel veriler şunlardır:

Site ziyaretleri hakkında kayıt tutma, erişim verileri / sunucuda kaydedilen günlük dosyaları (internet servis sağlayıcı): Sitemizdeki ziyaretiniz hakkında gerekli kayıtlar tutulacaktır. Burada sadece bilgisayarınızın güncel IP adresi, kullandığınız tarayıcının tipi, ziyaretinizin tarih ve saati ve bilgisayarınız üzerinde yüklü bulunan işletim sistemi ile ilgili veriler derlenir. Bu veriler yalnızca veri güvenliğini sağlamak için kullanılır ve başka amaçlarla işlenmez.

Web sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz zaman sunucularımız standart olarak internet servis sağlayıcınızın IP adresini, sitemize gelmeden önce bulunduğunuz sitenin adresini, sitemizde açtığınız sayfaları ve ziyaretinizin tarihi ve süresini kaydeder.

Bu bilgiler web sayfalarımızdaki içeriklerin bilgisayarınıza teknik olarak iletilebilmesi ve sunucu işletiminin güvenliğinin sağlanması için zorunlu veriler olup hiçbir zaman kişiselleştirilmiş bir şekilde değerlendirilmez.

E-posta: Bize e-posta ile veri göndermeniz durumunda bu veriler veri yedekleme kapsamında sunucularımız üzerinde kaydedilir veya arşivlenir. Bu verileriniz şirketimiz tarafından sadece talebinizin işleme alınabilmesi doğrultusunda kullanılır. Verileriniz şirketimize ait bir bilgi bankasında kaydedilerek toplanır ve kati gizlilik ilkesine uyulmak şartıyla veri koruma mevzuatının hükümlerine veya diğer ilgili yasal yükümlülüklere uygun olarak işlenir.

Cookie (çerez): Cookie, her web sitesinin kullanıcının tarayıcı yazılımına gönderebileceği bir veri dosyasıdır. Kullanıcının bilgisayarı üzerinde kaydedilen cookielerin öncelikli amaçları örneğin kullanıcının web sitesindeki ziyareti sırasında site ile bilgisayar arasındaki bağlantının kontrollü bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ya da istatistiksel değerlendirmeler elde etmektir.
Bir kullanıcı bir web sayfasını açtığında, bir ya da birçok cookie bu kullanıcının bilgisayarında kaydedilir. Cookie, belirli bir karakter dizisi içeren ve kullandığınız tarayıcıyı teşhis edecek olan küçük bir dosyadır. Cookielerin yardımıyla site sahibi örneğin kullanıcı ayarlarının kaydedilmesi sayesinde çevrimiçi hizmetlerinin daha konforlu ve kaliteli olmasını sağlayabilir. Cookieler kullanıcıların bilgisayarlarına zarar vermez ve virüs de içermez.
Kullanıcıların web sitemize erişimlerini kolaylaştırmak ve istatistiksel değerlendirmeler yapabilmek için sitemiz bilgisayarınız üzerinde sürekli olarak bir cookie kaydedecektir. Bu cookie içinde herhangi bir veri kaydedilmez. Tarayıcınızı cookieleri kabul etmeyecek veya cookie kabul mesajlarını size görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Böylece bir cookieyi kabul edip etmeme seçeneğine sahipsiniz. Cookienin kaydedilmesini reddetmeniz durumunda sitemizdeki ziyaretinizde bazı fonksiyonlar (örneğin aramalar, talepler vs.) devre dışı olabilecektir. Dolayısıyla, sitemizin tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için cookienin bilgisayarınız üzerinde kaydedilmesini kabul etmeniz tavsiye olunur. Sitemizden ayrıldıktan sonra bu cookieyi dilediğiniz zaman bilgisayarınızdan silebilirsiniz.

Matomo analiz aracı: Web sitemiz, Matomo adlı web analiz aracından faydalanmaktadır. Matomo analiz aracı, “cookie” adıyla bilinen, kullanıcıya ait bilgisayar üzerinde kaydedilen ve sitemizdeki ziyaretinizi daha sonra analiz etmemize izin veren metin dosyalarıdır. Bunun için, cookie tarafından oluşturulan kullanım bilgileri (IP adresinin kısaltılmış hâli dâhil olmak üzere) sunucumuza aktarılır ve kullanım analizi amaçları doğrultusunda kaydedilir. Biz de bu analiz sayesinde web sitemizde gereken iyileştirmeleri yapabiliriz. Kullanıcının IP adresi bu işlem sırasında derhal anonim hâle getirileceğinden bu IP adresinin sahibinin kim olduğunu göremeyiz. Cookielerin kullanımını tarayıcı yazılımınızda gerekli ayarı yaparak engelleyebilirsiniz. Ancak böyle bir durumda bu web sitesinin bazı fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz. Sitemizdeki ziyaretinizle ilgili bu verilerin kaydedilerek değerlendirilmesini kabul etmiyorsanız, ilgili butona tıklayarak verilerin kaydedilmesi ve kullanılmasına dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Bu durumda tarayıcınız üzerinde bir opt-out (deaktivasyon) cookiesi kaydedilecek olup bu sayede Matomo analiz aracı sitemizdeki oturumunuz hakkında hiçbir kayıt tutmayacak ve böylece site kullanımınızla ilgili veriler derlenmeyecektir. Dikkat: Cookielerinizi sildiğiniz zaman opt-out (deaktivasyon) cookiesi de silineceğinden bunu yeniden aktive etmeniz gerekebilir.

Verilerinizi ne şekilde ve hangi dayanağa göre işliyoruz?

Bize ulaşan verileriniz doğrudan doğruya sizden alınır. Üçüncü şahıslardan sizin hakkınızda veri derlemeyiz. Bu web sitesi, cookielerden alınan veriler ve web izleme amaçlı diğer veriler olmak üzere her türlü verilerinizi sadece sizin onayınızla derleyecektir. Bu onayınızı, sitemize ilk defa geldiğinizde açılacak olan pop-up üzerindeki kabul butonuna tıklayarak verebilirsiniz.

Verilerinizi hangi süreyle kaydedeceğiz?
Bize gönderdiğiniz kişisel veriler sadece, gönderilmiş olmalarının altındaki amaçları yerine getirebilmemiz için gerekli olduğu sürece veya yasalar (Alman Ticaret Kanunu, Alman Vergi Usul Kanunu, Alman Telekomünikasyon Sektörü Rekabet Düzenlemeleri Kanunu, Elektronik Ortamda Verilen Bilgilendirme ve İletişim Hizmetleri Hakkında Kanun, Alman Ceza Kanunu, Alman Kredi Piyasası Kanunu) gereğince zorunlu olduğu süre boyunca sistemimizde kayıtlı kalacaktır.

Verilerinizi kimlere aktaracağız?
Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından üçüncü şahıslara satılması ya da pazarlanması veya herhangi başka nedenlerle üçüncü şahıslara verilmesi kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Bu siteyi ne şekilde kullandığınız hakkında cookie yardımıyla oluşturulan bilgiler de üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Verilerinizi ne şekilde koruyoruz?
İŞBANK AG şirketi, kişisel verilerinizin gerek sehven ya da haksız olarak silinmek, değiştirilmek veya kaybolmaktan gerekse de yetkisiz aktarımlar veya yetkisiz erişimlerden korunmasını sağlamak için gereken teknik ve örgütsel tedbirleri almıştır. Şirketimiz yasada öngörüldüğü gibi, çalışanlarımızın mevcut gizlilik kurallarına ve veri koruma mevzuatına uymayı yazılı olarak taahhüt etmelerini sağlamıştır.

Hangi haklara sahipsiniz?

Bilgi işlem uygulamalarımızın ilgilisi olan kişi olarak aşağıda açıklanan haklara sahipsiniz:

Bilgi edinme hakkı: Sizinle ilgili olarak derlediğimiz kişisel verilerin kopyasını isteme hakkınız vardır.

Düzelttirme hakkı: Doğru olmayan kişisel verilerinizin hatalı veya eksik olması durumunda bunlardaki eksikliğin tamamlanarak giderilmesini veya hatanın düzeltmesini isteme hakkınız vardır.

Sildirme hakkı: Belirli nedenler söz konusu olduğunda sizinle ilgili verilerin silinmesini isteyebilirsiniz. Ancak bu işlem sadece verilerinize sizinle bulunan sözleşmeleri yerine getirmek için artık ihtiyaç duymadığımız zaman mümkündür.

Bilgi işlem onayınızın iptali: Verileriniz şirketimizce genel olarak sadece aramızdaki sözleşmeyi ya da sözleşmeleri yerine getirebilmek için işlenecektir. Dolayısıyla, sizden bu amaç ötesindeki bilgi işlem uygulamaları için herhangi bir ek onay istenmeyecektir. Ancak, bize belirli bir durumda yine de böyle bir bilgi işlem onayı verdiyseniz, başka bir onay dayanağının ortada bulunmaması şartıyla, bu onayınızı iptal ederek bu ek bilgi işlem uygulamasını engelleyebilirsiniz. Bu iptal hakkı, aramızdaki sözleşmeyi ya da sözleşmeleri ifa etmek amacıyla sakladığımız verileri kapsamaz.

Bilgi işlem uygulamalarını sınırlandırma hakkı: Belirli kişisel verilere ilişkin olarak yapılan bilgi işlem uygulamalarının, dosyası henüz kapanmamış olan bir itiraz ya da şikâyet işlemi süresince veya bazı diğer özel nedenlerle kısıtlanmasını isteyebilirsiniz.

Verilerin aktarılabilir olmasını isteme hakkı: Bizimle paylaşmış olduğunuz ve hâlen sistemimizde kayıtlı bulunan kişisel verilerinizin elektronik yoldan başka bir sorumlu tarafa aktarılmasını talep etme hakkınız vardır.

Şikâyet hakkı: Veri Koruma Görevlimiz ya da yetkili veri koruma makamına başvurarak şirketimizin bilgi işlem uygulamaları hakkında şikâyette bulunma hakkınız vardır. Bu mercilerin iletişim bilgilerini bir sonraki maddede bulabilirsiniz. Lütfen yukarıdaki hakların bazı istisnai durumlarda geçerli olmayacağını ve böylece bu haklarınızı dilediğiniz her zaman kullanamayabileceğinizi dikkate alınız.

Şikâyette bulunmak ve soru sormak için nereye başvurabilirsiniz?

(a) Veri Koruma Görevlimiz
E-posta adresi

İşbu Veri Koruma Açıklaması ile ilgili soru ya da önerileriniz varsa lütfen Datenschutz@isbank.de adresinden ulaşabileceğiniz İŞBANK AG Veri Koruma Görevlisi ile irtibata geçiniz. Bu e-posta adresini, burada yer alan kurallarımıza uyulmamış olabileceğinden şüphelendiğiniz durumlarda da kullanabilirsiniz.

Veri Koruma Görevlisinin posta yazışma adresi
İŞBANK AG
z.Hd. der Datenschutzbeauftragten
Zeil 123
60313 Frankfurt am Main

Veri Koruma Görevlisinin e-posta adresi

İŞBANK AG  
z.Hd. der Datenschutzbeauftragten
Datenschutz@isbank.de

(b) Yetkili veri koruma makamı (Hessen Eyaleti Veri Koruma Denetmeni)

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
65021 Wiesbaden

E-posta: Poststelle@datenschutz.hessen.de
Web adresi: https://datenschutz.hessen.de


Veri Koruma Açıklaması üzerinde yapılacak güncellemeler
Bilgi teknolojisi/güvenliği ve internet alanındaki sürekli teknik gelişmeler işbu Veri Koruma Açıklaması üzerinde bazı gerekli değişikliklerin yapılmasını beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, işbu Veri Koruma Açıklaması üzerinde önceden haber vermeksizin ilave ya da değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

Frankfurt, 25 Mayıs 2018