searchIcon

2023061410014820230503145749treasury.png


Treasury departmanı bankanın, faiz ve döviz risklerinin yönetimi ile özellikle bankanın ödeme gücünü sağlamak dahil olmak üzere likidite ve finans yönetiminden sorumludur. Treasury’nin merkezi hedefleri, bankanın çekirdek aktif faaliyetinden oluşan likidite ihtiyacına göre dış finansmanın analiz ve temini, bunun yeniden finansmanı, likidite fazlasının yatırımı, risklerin sınırlandırılması açısından bilançonun aktif ve pasif yanlarının optimize edilmesi ve ayrıca bankanın sonuç hedefleridir.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için bankanın çeşitli imkanları var: Bankanın en önemli yeniden finansman kaynaklarından biri kısa veya orta vadeli müşteri mevduatlarıdır*. Aracı tarafından veya doğrudan toplanan kurum mevduatları da önemli bir yeniden finansman kaynağını oluşturmaktadır. Sayısız muhatap bankasıyla olan para ticareti kısa vadeli yeniden finansman ve yatırım ihtiyacının önemli bir bölümünü kapatıyor, bu çerçevede de sınırlı kullanımı olan türev işlemi, özellikle döviz kuru swap anlaşmaları yapılmaktadır.

Son olarak banka, zaman zaman yeniden finansmana ilişkin Avrupa Merkez Bankasının açık piyasa işlemleri çerçevesinde portföy için uygun risk / getiri profiline sahip hisse senetleri edinir.


Treasury departmanı sürekli olarak yurtiçi ve uluslararası para piyasalarını takip eder; bankanın yeniden finansman ve yatırım stratejisini zamanında uyarlamak amacıyla güncel piyasa gelişimini düzenli olarak aktif–pasif komitesi ile görüşür. Ayrıca yeniden finansman kaynakların dağıtımının genişletilmesi, örn. sermaye piyasalarına yakın enstrümanların analizini yapar


* İşbank’taki mevduatlar Alman Bankaları Tazminat Kurumu “Entschädigungseinrichtung der deutschen Banken GmbH (EdB)” kapsamında devlet güvencesi altındadır. Tazminat sigorta fonunun güvence sınırı her bir mevduat sahibi için 100.000 € düzeyindedir. İşbank ayrıca Alman Bankalar Birliği bünyesindeki Mevduat Sigorta Fonu’na (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands der deutschen Banken e.V.) üyedir. Sigorta limitine www.einlagensicherungsfonds.de adresinden erişilebilir.